Projekta "Īstie patrioti" noteikumi

 1. Projektu “Īstie patrioti” organizē SIA “MAXIMA Latvija”. Projekts norisinās interneta vietnē istiepatrioti.lv no 2019. gada 22. oktobra līdz 18. novembrim.
 2. Izlozē piedalās lietotāji, kas izpildījuši testu līdz 2019. gada 17. novembra plkst. 23.59. Izlozes rezultāti tiks paziņoti 19. novembrī MAXIMA Facebook lapā.
 3. Lai piedalītos “MAXIMA Latvija” projekta “Īstie patrioti” izlozē, lietotājam nepieciešams:
  • Autorizēties vietnē istiepatrioti.lv, izmantojot savu Facebook profilu;
  • Atbildēt uz 12 jautājumiem par Latvijas ražotājiem un to produktiem, noskaidrojot savu zināšanu tipu;
  • Dalīties ar savu zināšanu tipu publiski Facebook vietnē.
 4. Konkursa balvu fonds:
  • “MAXIMA Latvija” dāvanu karte 50 EUR vērtībā – 3 gab.;
  • “MAXIMA Latvija” dāvanu karte 25 EUR vērtībā – 4 gab.;
  • Produktu grozs 50 EUR vērtībā – 10 gab.
 5. Uzvarētāju noteikšana:
  • Konkursa balvas saņems 17 uzvarētāji, kas noteikti pēc nejaušības principa, veicot izlozi starp visiem dalībniekiem, kas izpildījuši konkursa nosacījumus.
 6. Balvu izlozei kvalificējas visi lietotāji, kas ir atbildējuši pareizi uz vismaz 11 jautājumiem.
 7. Katrs dalībnieks var pildīt testu neierobežoti, līdz ir atbildēts pareizi uz vismaz 11 jautājumiem. Ja lietotājs atbildēs uz visiem testa jautājumiem pareizi un pildīs testu vēlreiz, tiks ieskaitīta tikai viena testa pildīšanas reize.
 8. No izlozes automātiski tiks diskvalificēti dalībnieki, kuri pildīs testu, izmantojot automatizētās programmas, ar kurām iespējams noteikt pareizās atbildes.
 9. “MAXIMA Latvija” patur tiesības vienpusēji pārtraukt konkursa norisi vai mainīt konkursa noteikumus un norises periodu, paziņojot par izmaiņām vietnē istiepatrioti.lv.
 10. “MAXIMA Latvija” nav un nebūs atbildīga par jebkādiem dalībnieku materiālajiem zaudējumiem, kas saistīti ar piedalīšanos konkursā, konkursa pārtraukšanu, apturēšanu vai noteikumu izmaiņām.
 11. Pēc rezultātu paziņošanas “MAXIMA Latvija” Facebook lapā, uzvarētājiem jāsazinās ar “MAXIMA Latvija”, nosūtot privātu ziņu. Par balvas saņemšanu jāvienojas 30 dienu laikā. Saņemot balvu, obligāti jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments.
 12. Ja uzvarētājs nav sazinājies ar “MAXIMA Latvija” 11. punktā norādītājā laikā posmā, dalībnieks zaudē uzvarētāja statusu un balva paliek “MAXIMA Latvija” rīcībā bez kompensācijas dalībniekam.
 13. Balvas pret naudu vai citām precēm netiek mainītas.
 14. Balvas saņēmējs ir tiesīgs iegūto balvu dāvināt trešajām personām.
 15. Dalībniekiem ir tiesības savu iesniegto darbu atsaukt, sūtot pieprasījumu uz e-pastu .